Dat er een nieuwe opzet door de KNVB geïntroduceerd wordt voor wat betreft het jeugdvoetbal is stilaan bekend.

Hieronder leest u wat er concreet verandert met ingang van het seizoen 2017/2018

Categorie Ingangsdatum Aantal
spelers
Veldgrootte Bijzonderheden
O6 Seizoen 2017/2018 2 tegen 2 20 x 15 Geen keeper,
verenigingen organiseren
zelf wedstrijdjes
O7 Seizoen 2017/2018 4 tegen 4 20 x 30 m Geen keeper,
verenigingen organiseren
zelf wedstrijdjes
O8 / O9 / O10 Seizoen 2017/2018 6 tegen 6 42,5 x 30 m
(kwart veld)
De KNVB houdt geen
klassement meer bij.
O11 / O12 Seizoen 2018/2019 8 tegen 8 64 x 42,5 m
(half veld)

 

 

Daarnaast vinden in de leeftijdscategorieën O8 t/m O12 een aantal spelregelwijzigingen plaats:

  • Time-Out: Per helft vindt er een time-out plaats van 2 minuten. De begeleider heeft dan de mogelijkheid om positief terug te blikken en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen wat drinken.
  • Achterbal: Een achterbal mag in de nieuwe spelvormen niet langer uit de handen geschoten worden.
  • Uitbal: Een uitbal wordt in de nieuwe spelvorm niet langer ingegooid, maar ingedribbeld of gepast.
  • Hoekschop: Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek gepasst of gedribbeld.
  • Vrije trap: Een vrije trap mag in de nieuwe situatie geschoten, gepasst of ingedribbeld worden.
  • Shake hands: Om positief gedrag verder te bevorderen worden voorafgaand aan de wedstrijd handen geschud en stellen de spelers zich aan elkaar voor. Na afloop volgt een high five als dank voor de leuke wedstrijd.
  • Bij de pupillen O8 t/m O10 is er niet langer een scheidsrechter, maar een spelbegeleider aanwezig. Die staat buiten het veld en neemt enkel bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt dan de spelregels uit.

Bron: info KNVB