Waar in het verleden een beslissingswedstrijd uitsluitsel moest geven over de stand op de ranglijst, heeft de KNVB besloten – net als in het vorige seizoen – dat het doelsaldo aan het einde van het seizoen bepalend is in het amateurvoetbal. Dit is te lezen in het nieuwe handboek competitiezaken KNVB.

 

A. Het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten bepaalt de rangorde gedurende de competitie.

B. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil

zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de positie.

C. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend.

Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘vóór’ verminderd met het aantal doelpunten ‘tegen’.

D.Is het doelsaldo gelijk, dan bepaalt het aantal doelpunten vóór de rangorde.

E. Is het aantal doelpunten vóór gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden

beslissend.

F. Bovenstaande bepalingen en volgorde zijn van toepassing, tenzij hierna of bij een door het bestuur

amateurvoetbal vastgestelde promotie en degradatieregeling anders is bepaald